top of page

Teknologien bag sensoren

Herunder gives et bedre indblik i sensorens bagvedliggende teknologi dvs. hvad den ser
og registrere, og hvordan den samarbejder med en satellit omkring indekseringsrater af marken, som  skaber optimale resultater i sidste ende.

IMG_4640.jpg

Plant-level Insights

Inddelingsrater af marken

Redistribution er din normale mængde indsatstoffer, som du hælder i tanken før du kører ud i marken. Men vha. PerPlant sensoren kan denne dosis minimeres, og derfor sker en forudgående kalkulation, som beskrives herunder - denne proces kaldes "sensor distribution":
 

Når en "operation" skal udføres (fungicid, gødning eller plantevækstregulator), vælges en række parametre baseret på hver operation: 

  • Parametre: Fungi (svampe), feti (gødning) eller
    pgr (vækstregulator).

  • Afgrødetype

  • Dit sædvanlige gennemsnit og afvigelse. 

Baseret på dette input anmodes om/downloades vegetationsindeks fra satellitten Sentinel 2 billeder. PerPlant algoritmen kørers nu på disse indeks. Algoritmerne bruger indeksene og inputene til at skabe receptkort (som er en klassificering af marken baseret på produktivitet). Med PerPlant algoritmerne og vegetationsindeks, klassificeres din mark i produktivitetszoner, så du kan se hvilke zoner, der er mere og mindre produktive.  
Baseret på disse klassifikationer tildeles den perfekte dosis eks. gødning til at placere i hver zone, så du ikke står med en restprodukt.

Vegetation indeks

De ovennævnte indeks, som satellitten udarbejder, beskrives herunder - men vil variere baseret på målene for den pågældende operation, og den pågældende afgrødes karakteristika:

NDVI : er et af de mest brugte vegetationsindekser. Den måler forskellen mellem synligt rødt lys (som absorberes af vegetation) og nær-infrarødt lys (som reflekteres af vegetation). Højere NDVI-værdier indikerer typisk sund vegetation, mens lavere værdier kan indikere bar jord eller stresset vegetation.


NDRE : ligner NDVI, men bruger det røde kant spektralbånd. Det er ofte mere følsomt over for klorofylindhold i planter, hvilket gør det ideelt til at opdage stress eller næringsstofmangler, før de bliver synlige.


CI : Klorofylindekset bruges til at estimere klorofylindholdet i blade. Højere værdier betyder typisk højere klorofylindhold, hvilket ofte er en indikator for sund vegetation.


NGRD : Svarer til NDVI, men bruger det grønne bånd i stedet for NIR. Så med fokus på den synlige del af spektret kan det være følsomt overfor subtile ændringer i vegetationens sundhed eller dækning.


MCARI : er designet til at understrege klorofylindholdet i planter og samtidig minimere jordbaggrundseffekten. Den bruger en kombination af de grønne, røde og røde-kant bånd.


SM ( Soil Moisture ) : Dette er ikke et vegetationsindeks, men et mål for vandindholdet i jorden. Med satellitdata estimeres jordfugtighed fra Moisture Stress Index ved hjælp af SWIR- og NIR-båndene fra "Sentinel-2". 

Capture d’écran 2023-09-12 à 15.05.19.png

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

bottom of page