top of page

Bæredygtigt landbrug

Hvad er et bæredygtigt landbrug og
hvordan bidrager PerPlant sensoren til den grønne udvikling?

Bæredygtigt landbrug er en holistisk tilgang til landbrugspraksis, der prioriterer miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Herunder hører anvendelsen af regenerative metoder som agroøkologi, økologisk landbrug og permakultur, der sigter mod at opbygge og opretholde sunde jordforhold, bevare biodiversitet og minimere brugen af kemiske input. 

Gennem anvendelse af avancerede teknologier, datadrevet styring og innovationer som præcisionslandbrug og smarte landbrugspraksisser søger bæredygtigt landbrug at balancere landbrugets produktivitet med bevarelsen af økosystemtjenester og ressourcer. 
 

PerPlant sensoren er en af de præcisionsteknologier, som kan hjælpe med et mere bæredygtigt landbrug, da sensoren optimerer brugen af gødning, planteværn og usdæd. Fremtidens bæredygtige landbrugsmetoder er afgørende for at imødekomme de udfordringer som klimaændringer, jordforringelse og sikre global fødevaresikkerhed på en måde, der respekterer planetens grænser og fremtidige generationers behov.
 

PerPlant sensoren er først og fremmest ressourcebesparende, og kan bl.a. reducere brugen af planteværn med op til 80%. Dette sikrer at langt færre pesticider siver ned i grundvandet, som både er sundere for jorden og klimaet men også os selv, da vi indtager det. 
 

PerPlant sensorens optimeringspotentiale bidrager endvidere til at nå 6/17 FN verdensmål:

2. Stop sult

6. Rent vand og sanitet

12. Ansvarligt forbrug og produktion

13. Klimaindsats

14. Livet i havet

15. Livet på land

 

Læs mere om dette her.

Kilder: https://inspo.dk/ordbog/baeredygtigtlandbrug/ &  
https://www.verdensmaalene.dk/maal

167166bd-a35a-4f1a-8b27-714fc0a762e7_edi
IMG_6619.jpg
Verdensmål_1044x680_edited.jpg
FNs verdensmal_edited.jpg
Verdensmål-12.jpg
Verdensmaal-ikon-13-1024x1024.png
FNs verdensmal_edited.jpg
15.gif

Er du nysgerrig på hvor meget PerPlant sensoren kan bidrage til din vej til et grønnere landbrug, så klik herunder, udfyld skemaet, og få en gratis demonstration af sensoren på din mark og udstyr.​

bottom of page